Energia aurreztea eta energia eraginkortasuna hobetzea

energia aurreztea eta energia eraginkortasuna

Gizarte modernoak kontsumitzen duen energia kopurua egunero handitzen ari da. Etxebizitza anitzeko eraikinen (MKB) energia-eraginkortasuna hobetzea da XXI. Mendeko erronka garrantzitsuenetako bat. Energia aurreztearen eragin handiena estatuaren, kudeaketa enpresen eta etxeetako bizilagunen ahalegin bateratuaren bidez lor daiteke.

Zer da energia eraginkortasuna eta energia aurreztea

Energia kontserbatzeko egungo joerek energia kontserbatzeko berrikuntza bultzatzen dute. 2009ko azaroaren 23an sinatutako 261 Lege Federalaren arabera, energia eraginkortasuna baliabideak erabiltzeak lortzen dituen onuren eta horiek lortzeko beharrezkoak diren kostuen arteko erlazioa da.

Energia aurreztea neurri multzo bat da, eta horien helburua energia baliabideen erabileraren eraginkortasuna eta ekonomia da. Etxebizitza anitzeko etxebizitza-eraikinen energia-eraginkortasunaren adierazle nagusiek arlo honetako legeria aplikagarrien baldintzak bete behar dituzte.

Bizitegi-eraikinen energia-eraginkortasunari buruzko legeria

Eraikinen energia-eraginkortasuna hobetzeko ekintzak honako arau hauek arautzen dituzte:

 1. Ekonomiaren Garapen Ministerioaren 61. zenbakia, 2010eko otsailaren 17koa, 2010eko otsailaren 17ko Agindua, energia-eraginkortasuna hobetzera bideratutako ekintzen gutxi gorabeherako sekuentzia onartu zuena
 2. Eraikuntza Ministerioaren 98. zenbakiko Agindua, 2017ko otsailaren 15ekoa, etxebizitza-eraikinetan energia aurreztea eta baliabideak modu eraginkorragoan erabiltzeko ekintzen zerrenda onartu zuen.

Agindu hauek etxebizitza-eraikin bateko energia-eraginkortasuna hobetzeko ekintzen zerrenda zehazten dute. 98 Aginduak 98. zenbakian zehazten du etxebizitza-eraikinei energia-eraginkortasuna klaseak esleitzeko printzipioa. Instalazioak mantentzeko beharrezkoak diren baliabideak gastatzearen arrazionaltasuna zehazten du. Bi dokumentuek batera, energia aurrezteko neurrien zerrenda zehaztea ahalbidetzen dute, kostu mailaren eta baliabide motaren arabera banatuta.

Energia aurrezteko neurriak, Eraikuntza Ministerioaren 98. zenbakiaren aginduaren arabera

Eraikuntza, Etxebizitza eta Erabilgarritasun Ministerioak gomendatutako energia kontserbatzeko programa erabilitako baliabide moten arabera banatu daiteke.

Lehenik eta behin burututako jardueren emaitzak eragin handiena eman beharko luke. Energiaren eraginkortasuna lortzeko lehentasunezko baldintza guztiak etxean betetzen direnean, jardueren bigarren etapa burutzen da. Haien ezarpena ere oso garrantzitsua da. Jardueren ordena arrazoi tekniko eta ekonomikoengatik zehazten da.

Eraikinen energia-eraginkortasuna hobetzeko neurri hauek ezartzea proposatzen da.

Berokuntza eta ur beroa hornitzeko sistema

Lehenik eta behin, honako jarduera hauek egiten dira berokuntza, ur beroa eta hotza hornitzeko sisteman:

 • orekatzeko balbulak instalatzea
 • berokuntza sistema orekatzea
 • berokuntzako hodiak garbitu
 • etxean eta apartamentu bakoitzean ur beroa eta bero kontsumoa neurtzeko neurgailuak instalatzea

Bigarrenik, hau burutzen dute:

 • berokuntza puntu indibidualaren instalazioa
 • bero trukagailuaren instalazioa
 • berogailua eta ur beroa automatikoki kontrolatzeko diseinatutako sistema instalatzea
 • hodien ordezkoa
 • indargarria ordezkatzea
 • hodien isolamendu termikoa sotoetan eta ganbaretan, baita gune komunetan ere
 • berogailuetan termoregulaziorako balbulak instalatzea
 • itzaltzeko balbulak instalatzea
 • ponpa instalatzea eta modernizatzea ur beroa hornitzeko sistemetan ura birzirkulatzea bermatzeko diseinatuta

Energia hornidura eta argiztapen sistema

Lehenik eta behin burutzen dute:

 • etxe eta apartamentu elektrikoen neurgailuak instalatzea
 • energia aurrezteko lanparak instalatzea erabilera orokorreko lekuetan

Bigarrenik, hau burutzen dute:

 • ezarpena iluntzea modu automatikoan
 • motor elektrikoak ordezkatzea; maiztasunak kontrolatzeko unitateen instalazioa

Ateak, leihoak, teilatua eta hormak

Lehenik eta behin burutzen dute:

 • ibarreko ateak ixtea, isolatzea eta zigilatzea
 • ateak eta motelgailuak instalatzea sotoetan eta ganbaretan; gune komunetan dauden leihoen zigilatzea eta zigilatzea

Bigarrenik, hau burutzen dute:

 • leihoetan beroa islatzen duten filmak instalatzea
 • emisibitate baxuko beira instalatzea galtzadetan
 • leiho eta ate zaharrak energetikoki eraginkorrengatik ordeztea
 • zoruaren eta hormaren isolamendua sotoan eta ganbaran
 • teilatuaren isolamendua
 • panelen arteko junturak zigilatzea
 • hormako isolamendua
 • logia eta balkoien kristala
 • klimatizazio eta aireztapen sistemako galeren murrizketa, aire motelgailuak instalatzeagatik

Energia aurrezteko programa prestatzea. Kostuak eta aurrezkiak kalkulatzea

Energia Aurrezteko Programa 266. Lege Federaleko 25. artikuluko eskakizunetan oinarritutako dokumentua da, energia kontserbatzeko eta energia eraginkortasunaren printzipioak deskribatzen dituena. Energia aurrezteko programa planak urrats hauek ditu:

 • objektuen datu bilketa
 • eraikinaren berariazko ikuskapena
 • energia auditoria, energia aurrezteko dauden potentzialak eta erreserbak zehazteko
 • jarduera zerrenda bat osatzea MKDren energia kontsumoaren klasea handitzeko
 • plana ezartzeko beharrezkoak diren kostuak zehaztea
 • balio natural eta monetarioan aurreztutako aurrekontuak kalkulatzea
 • aurreikusitako energia aurrezteko neurrien amortizazio epea kalkulatzea
 • finantzaketa iturrien hautaketa
 • aurrezteko moduan energia kontsumora bideratutako neurriak ezartzeko arduradunak hautatzea
 • aurreikusitako jarduerak gauzatzeko ekintzak garatzea
 • energia aurrezteko programa bete, erregistratu eta onartzea

Etxeko energia-eraginkortasunaren helburuak hobetzeko programa:

 • -ek MKD bakoitzaren banakako ezaugarriak hartzen ditu kontuan
 • -ek energia kontserbatzeko behar espezifikoak asetzen ditu
 • -ek plan zehatz bat definitzen du beharrezko energia-eraginkortasuna lortzeko
 • -ek energia-kostuak modu arrazionalean murrizteko eta energia-eraginkortasuna handitzeko
 • metodoak ditu
 • k eskuragarri dituen finantzak kontuan hartzen ditu
 • -ek eraikinaren energia potentziala aprobetxatzen du

Garatutako programa ezartzearen emaitza nagusia kostuak eta energia kontsumoa murriztea da. Horrek aurrezkia lehentasun handiko jarduera-arloetara bideratzea ahalbidetzen du. Garatutako jardueren itzulketa kalkulua erabiliz batek zehaztu dezake:

 • amortizazio aldi sinplea
 • deskontatutako amortizazio epea
 • errentagarritasun ratioa
 • Barne Itzultze Tasa
 • egungo balio garbia
 • Bizi-zikloaren kostuen analisia

Irudi termikoen inkestak eraikin bateko energia-eraginkortasun klasea ebaluatu eta etxean beroaren eta energia elektrikoaren kontsumoa zein eraginkorra den ezartzeko aukera ematen du. Inkesta hori energia auditoriaren konplexuan sartzen da. Lortutako emaitzen arabera, MKDrako energia ziurtagiria ematen da.

Eraikinen eraginkortasun energetikoa hobetzea etxebizitzen jabeek

Apartamentuen jabeek eraikinen energia-eraginkortasuna ere hobe dezakete. Horrek energia aurreztea ekarriko du, beraz, elektrizitate fakturen kostua gutxitu egingo da. Horretarako gomendatzen da:

 • ateak eta leihoen baoak isolatu
 • instalatu bigarren atea sarrera oso hotza bada
 • instalatu erradiadoreen atzean babes termikoak
 • kendu dekorazio-saretak baterietatik, baldin badago
 • ez estaltzeko erradiadoreak gortinekin
 • erradiadore zaharrak beste berri batzuekin ordezkatu
 • logiak eta balkoiak leuntzeko
 • elektrizitatea aurreztu
 • aurreztu ura

Neurri horiek hartzeak% 30-40 energia kostuak aurreztuko ditu kostu berezirik gabe, bizi kalitatea murriztu gabe.

Nor da antzezlea eta nondik atera dirua

Kudeaketa erakundea arduratzen da etxebizitza parkea mantentzeaz. Hori dela eta, bera da MKDren eraginkortasun energetikoa hobetzeko lanen exekutiboa. Finantzazio iturria etxebizitzako bizilagunek bizitokien mantenurako egindako ordainketa da. Lanaren zati bat zuzenbide zibileko kontratu baten arabera egin daiteke.

Erakunde kudeatzaileak eskubidea du kontratu-kontratuaren arabera energia aurrezteko neurrien kostuen zenbatekoa ordaintzeko egoitza-lokalen mantentze-lanak ordaintzeko, aldez aurretik jabeekin hitzarmena sinatu ondoren obra gauzatzeari buruz.

Etxebizitza eta Erabilgarritasunen Erreformak Sustatzeko Funtsaren (FRS) programako kapitalaren konponketa programek, hutsik egin gabe, etxebizitza eraikinetako energia eraginkortasuna eta energia kontserbazioa hobetzeko neurriak sartzen dira, funtsaren kontura.

Kostu baxuko jarduerak apartamentu anitzeko eraikinetan

Energia aurrezteko moduan funtzionatzen duen etxeak askoz baliabide gutxiago kontsumitzen ditu. Energia aurrezteko teknologiak kostu baxuko jardueren bidez ere ezar daitezke. Horretarako, jarraitu:

 • Garbitu berokuntza sistema
 • isolatu galtzadak
 • instalatu ateak ixteko
 • aztertu berokuntza sistema
 • instalatu erradiadoreen atzean beroaren kontrako isla babesak
 • instalatu berogailuaren erreguladoreak, gelako airearen tenperaturaren arabera hozgarriaren tenperatura erregulatzeko aukera ematen dutenak.

Inbertsio handiak behar dituzten eraikinetan energia-eraginkortasunaren neurriak

Ekitaldi teknikoak eta eskala handikoak garestiak dira, baina eraikinaren energia eraginkortasuna askoz ere hobeagoa da. Horien artean daude:

 • erresistentzia termiko handiko leiho modernoen instalazioa
 • erradiadore berriak instalatzen
 • banakako berokuntza puntuen hobekuntza
 • energia-eraginkortasunerako berokuntza-galdarak hautatzea
 • beroketarako galdaretatik kargatzeko eta funtzionatzeko prozesuaren automatizazioa
 • eremu komunen isolamendua
 • hoditerietan isolamendu termiko modernoa gauzatzea
 • abiadura aldakorreko unitatea instalatzea ur hornidura eta drainatze sistemetan
 • ponpaketa ekipoetan maiztasun aldakorreko unitate bat instalatzea
 • sare elektriko zaharrak beste batzuekin ordezkatuz

Energia-eraginkortasunez egindako berrikuntzak nabarmen murriztu dezake energia-kontsumoa. Horrez gain, energia eraginkortasuna areagotzen duten eta, ahal dela, praktikan jartzen dituzten teknologia moderno berriak aldizka kontrolatu eta aztertzea gomendatzen da. Neurri horiek guztiek apartamentu eraikinen mantentze-lanetan gastatutako baliabideak nabarmen aurrezten laguntzen dute.